_dsc0977-copy

UZYSKANIE TYTUŁU „SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ”

27 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Niemicy otrzymała zaszczytny TYTUŁ SZKOŁY UCZĄCEJ SIĘ.

Uroczystość poprzedzona  była  lekcjami pokazowymi prowadzonymi przez nauczycieli naszej szkoły w obecności panelistów – nauczycieli ze szkół uczestniczących i realizujących program SUS.

Następnie moderator SUS- pani Elżbieta Elmrych poprowadziła panel dyskusyjny – WORLD CAFE, w którym uczestniczyli zaproszeni goście – nauczyciele paneliści, wójt Gminy Malechowo- pan Radosław Nowakowski, Przewodnicząca Rady Gminy- pani Jolanta Kieres, przedstawiciele Rady Gminy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, kierownik Oświaty, Kultury i Sportu w Malechowie – pan Tadeusz Chylewski, komendant ZHP w Sławnie hm. Barbara Sobczak, zastępca komendanta ZHP w Sławnie hm. Ryszard Sobczak, komendant Straży Gminnej w Malechowie – pan Marek Januszewski, proboszcz Parafii Sulechówko – ks. dr. Józef Turkiel, przedstawiciele Rady Rodziców i społeczności lokalnej oraz nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.

Dyskusja poprzedzona została programem artystycznym, po którym głos zabrała pani dyrektor Iwona Nowak – Gancarz, serdecznie witając zaproszonych gości i w kilku słowach przedstawiła „drogę” prowadzącą do otrzymania tego wyróżnienia.

Natomiast pani Małgorzata Cichecka, liderka OK omówiła strategie działające w naszej szkole.

Cieszymy się bardzo i jesteśmy dumni.