ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ I ŚWIĘTO SZKOŁY

12 października 2016 roku  mieliśmy aż trzy okazje do świętowania. Spotkaliśmy się, aby uczcić szóstą rocznicę nadania naszej szkole imienia Noblistów Polskich. Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar złożyli nowo wybrani członkowie Samorządu Szkolnego. I najbardziej wyczekiwana chwila – głównie przez pierwszoklasistów,  ślubowanie i pasowanie na ucznia.

Uczniowie klasy pierwszej pięknie się zaprezentowali, a pani dyrektor z dumą dokonała pasowania na ucznia.

To był dla nich wspaniały dzień, wraz z wychowawczynią – panią Anią Augustyniak-Sikorą odbierali gratulacje i prezenty.

Razem z nami świętowali – wójt Gminy Malechowo, pan Radosław Nowakowski, dyrektor szkoły, pani Iwona Nowak – Gancarz, przewodnicząca Rady Rodziców, pani Ewelina Okurowska oraz pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy.