_DSC0798

WYCIECZKA DO SWOŁOWA

Pięknego, majowego  dnia najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Niemicy oraz przedszkolaki wybrali się ze swoimi opiekunkami do stolicy KRAINY W KRATĘ – Swołowa. Wjeżdżając do tej wsi miało się wrażenie, że jest ona zaczarowana. Drogi z kamienia, domy i budynki gospodarcze w kratkę i bocianie gniazda na dachach.

Przez budynek bramy weszliśmy na wielkie podwórko, na którym były: obornik , konna bryczka oraz cembrowana studnia. Nasze rolnicze spotkanie zaczęło się od młócenia zboża, które oddzieliliśmy od plewy w wialni. Potem w sieczkarni pocięliśmy słomę na sieczkę, z której ucieszyły się młode indyki w kurniku. Obok kury gdakały, bo znosiły jaja w gniazdach. Kaczki i gąski obejrzeliśmy w następnym budynku. Stamtąd wezwały nas swoim bekiem owce, najsłodsze były te małe. Jakże inny i ciekawy okazał się dom mieszkalny, pełen różnych izb.

Strudzeni pracą w obejściu poszliśmy na zasłużone kiełbaski z ogniska . Pokrzepieni zabraliśmy się do budowania domku – ta zabawa zajęła głównie chłopców. Po zakupie pamiątek, zjedzeniu pysznych lodów wróciliśmy do naszych wsi – jakże innych.