SPOTKANIE Z POEZJĄ W KLASIE IB

Szkolny Konkurs „Ptak, ptaszki i ptaszęta polne” w klasie Ib spotkał się z dużym odzewem. Siedmiu uczniów podjęło się pamięciowego opanowania tekstu oraz pracy nad recytacją wierszy. W obecności pani dyrektor Iwony Gancarz-Nowak i pani bibliotekarki Barbary Koprek uczniowie prezentowali wybrane wiersze. Na podium klasowym stanęli:

I miejsce – Julia Kępska, II miejsce – Julia Piekarska, III miejsce – Hanna Kruszewska

Wyróżnienie otrzymał Mateusz Kaczoch.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na Szkolnym Konkursie Recytatorskim o w/w tytule.