INNOWACYJNE ZEBRANIE Z RODZICAMI

Jednym z priorytetów naszej szkoły jest współpraca z rodzicami. Wychowawca klasy IV zaproponował rodzicom tej klasy spotkanie  trójstronne: WYCHOWAWCA+RODZIC+ DZIECKO. Zebranie odbyło się 17 marca 2016 roku, a mottem przewodnim było: „O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny.”

Celem tego spotkania było budowanie pozytywnych relacji uczniów z nauczycielem i rodzicami. Założyliśmy następujące cele:

Cele  dla nauczyciela:

– zmotywowanie uczniów do stosowania reguł i praw w codziennym życiu,

– kształtowanie u uczniów postawy odpowiedzialności za siebi i innych

Cele dla ucznia:

-uświadomienie uczniów, że żyją w zespole i wspólnie pracują na   opinię swojej klasy

-ponoszą też zbiorową odpowiedzialność za   zachowanie grupy.

Cele  dla rodzica:

uświadomienie rodzicom odpowiedzialności za zachowanie swoich dzieci

-zintegrowanie współdziałań rodziców w procesie wychowawczym w szkole

Podczas zebrania wykorzystano elementy OK- praca w grupie na temat zadań dla nauczyciela, rodzica i ucznia: Jak możemy wspólnie zmienić to, co nas niepokoi w klasie? Rodzice i uczniowie wypracowali regulamin  stosowania norm i zasad ucznia na lekcji, ponadto zastosowano zadanie na dobry początek- ankietę na temat atmosfery w klasie.  Na zakończenie zebrania  uczniowie odczytali list do rodziców- przedstawili w nim  problemy, które je drażnią i wzmagają często konflikty pokoleniowe w rodzinie, a często nie mają odwagi powiedzieć rodzicom  tego wprost. Każdy z rodziców otrzymał list od swojego dziecka, który był  źródłem głębokiej refleksji nad swoją postawą i rolą w rodzinie ocenioną oczyma dziecka. Jeszcze raz bardzo dziękuję Rodzicom za tak liczne przybycie (90% frekwencji) i „owocną” pracę podczas warsztatów.

Wychowawca klasy IV: Małgorzata Cichecka

zebranie2016a