Wielka orkiestra świątecznej pomocy

228

    W Szkole Podstawowej im. Noblistów Polskich 9 wolontariuszy wraz z osobami wspierającymi uczestniczyło w zbiórce pieniędzy w swoich miejscowościach. Byli to: Kornelia Wirkus (z Norbertem Dobrzyńskim), Julia Zawadzka, Julia Bireta, Alicja Adach, Hanna Gurdzielewska, Weronika Szkutnik, Oktawia Cebula, Klaudia Dziubak (z Martyną Dyrdą), Izabela Tornow (z Mają Duliasz). Tutaj również padł rekord – ta mała grupa osób zebrała łącznie 3.511,42 zł, czego im serdecznie gratulujemy.